Klub
Info

Newsletter

Prihláste sa do Lúč-mailing listu, aby ste mohli pravidelne dostávať informácie o programe alebo vyhrať lístky na vybrané akcie.

PODPORA

Spustili sme kampaň.

WWW.KOLOMAZ.SK


 

KLUB LÚČ KLUB LÚČ
Klub Lúč je otvorený kultúrny priestor, tretí najstarší klubový priestor na Slovensku. V jeho priestoroch občianske združenie Kolomaž realizuje projekt Otvorený kultúrny priestor, ktorý poskytuje priestor na organizáciu hudobných koncertov, divadelných predstavení, diskusií, občianskych aktivít, výtvarných výstav, seminárov, workhopov a iných žánrovo príbuzných podujatí. Príbeh klubu Lúč siaha k jari roku 1968 – k široko zdieľanému a aj jasne prejavenému pocitu, že mladá trenčianska generácia potrebuje NIEČO VIAC, než desiatky výčapov. Volanie po otvorenom kultúrnom priestore vyústilo v roku 1971 do vzniku klubu v budove kina Hviezda, vtedy nazývanom ako Dom kultúry a vzdelávania. Počas ďalších viac ako štyridsať rokov sa klub Lúč, s drobnými obmenami stal pevnou súčasťou trenčianskeho kultúrneho života a práve v ňom začínalo svoje umelecké aktivity mnoho úspešných a známych osobností kultúrneho a spoločenského života (spomeňme aspoň najznámejších: Alena Heribanová, Jozef Holec, Marián Kvasnička, Marián Pauer, Anna Plánková atď.).