Divadlo
Sám na javisku

Newsletter

Prihláste sa do Lúč-mailing listu, aby ste mohli pravidelne dostávať informácie o programe alebo vyhrať lístky na vybrané akcie.

PODPORA

Spustili sme kampaň.

WWW.KOLOMAZ.SK


 

SÁM NA JAVISKU SÁM NA JAVISKU
Medzinárodný divadelný festival jedného herca Sám na Javisku poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií. To, čo ho vymedzuje oproti iným porovnateľným slovenským ale aj svetovým podujatiam, je dramaturgická koncepcia postavená výlučne na divadle jedného herca, realizácia individuálnych umeleckých projektov, zameranie sa na netradičnú, inšpiratívnu, nekonformnú, novátorskú divadelnú tvorbu. Tieto charakteristiky určujú špecifické postavenie festivalu v rámci slovenských, európskych a svetových podujatí festivalového charakteru. Festival za 17 rokov svojej existencie už dokázal svoju životaschopnosť. Vo svojej dramaturgii sa po dlhé roky snažil nájsť a prezentovať odlišné typy predstavení – od klasických monodrám, cez pantomímu, bábkové a alternatívne divadlo až po v súčasnosti populárne one - man show. Cieľmi festivalu sú - predstaviť širokej verejnosti to najlepšie z divadiel jedného herca, zapojiť festival do širšej siete akreditovaných podujatí podobného charakteru doma a v zahraničí, budovanie partnerstiev prebieha už partnerská komunikácia s organizáciami, ktoré pripravujú festivaly jedného herca v krajinách V4 (český Cheb a Jihlava, maďarský Eger, poľská Wroclaw). Kolektív združenia Kolomaž organizuje festival od roku 2005.
/Karel Roden, festival Sám na Javisku, r. 2013, foto: Juraj Plánka/